fb pixel

Bouwplannen of een woning gekocht? Vraag achter een hypothecair mandaat!

11-04-2019

Zopas een woning of een bouwgrond gekocht? Dan heb je ongetwijfeld de termen "hypothecair krediet" en "hypothecair mandaat" al horen vallen.

Wanneer je een woning of een bouwgrond koopt, betaal je heel wat kosten om je aankoop in een verplichte notariële akte te laten vastleggen bij de notaris.

Deze omvatten onder meer:

  • de vergoeding voor het werk van de notaris;
  • het hypotheekrecht;
  • het registratierecht;
  • het recht op geschriften;
  • het honorarium voor de hypotheekbewaarder.

Om deze kosten deels te drukken, vraag je bij jouw bank best achter een hypothecair mandaat.

Wat is een hypothecair mandaat?

Bij een hypothecair mandaat of hypothecaire volmacht geef je toestemming aan de bank om op eender welk moment tijdens de looptijd van jouw krediet een hypotheek te nemen op je woning. Deze hypotheek houdt een op voorhand bepaald bedrag in.

De bank kan dus op een later tijdstip de hypotheek nemen wanneer die dat nodig vindt. Bijvoorbeeld wanneer je de betalingen voor het krediet niet nakomt.

Wanneer is een hypothecair mandaat mogelijk?

Een hypothecair mandaat is enkel mogelijk als de bank het toelaat en akkoord gaat. Dit omdat de bank bij een mandaat niet dezelfde zekerheid heeft als bij een hypothecaire inschrijving.

Het grote verschil is dat een hypothecaire inschrijving start vanaf het begin van de looptijd van je krediet, terwijl de bank bij een hypothecair mandaat de moglijkheid heeft om deze op een later tijdstip op te nemen wanneer hij dit nodig vindt.

Wat zijn de voor- en nadelen van een hypothecair mandaat?

Een hypothecair mandaat gaat gepaard met zowel voor- als nadelen. We sommen ze hieronder voor je op:

Voordelen

  • de kosten zijn lager dan bij een hypothecaire inschrijving;
  • er zijn geen inschrijvingskosten;
  • je hoeft geen ereloon van de hypotheekbewaarder te betalen.

Nadelen

  • het mandaat kan worden omgezet in een hypothecaire inschrijving;
  • je hebt geen fiscaal voordeel.

Wat is de kost van een hypothecair mandaat?

Voor een hypothecair mandaat is de tussenkomst van de notaris vereist voor de registratie van de volmacht. Hiervoor dien je dus te betalen. Er moeten echter geen registratierechten en hypotheekrechten worden betaald.

Bij vragen over dit thema, kan je steeds een e-mail sturen naar advies@deboerenpartners.be of contact opnemen met een kantoor in uw buurt.