fb pixel

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een heffing op onroerende goederen. Dit kunnen gronden, gebouwen, of sommige soorten van bedrijfsuitrusting (materieel en outillage) zijn.

 

Het is een jaarlijkse belasting die berekend wordt op het geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen. Sinds 1999 wordt de onroerende voorheffing op onroerende goederen gelegen in het Vlaams gewest geïnd door de Vlaamse overheid. De verwerking van de dossiers gebeurt door de Vlaamse Belastingdienst.