fb pixel

Compromis of aankoopbelofte / verkoopbelofte

Na het bereiken van een akkoord over de aankoop maakt uw makelaar een compromis of aankoop/verkoopbelofte op in samenspraak met beide partijen en hun respectievelijke notarissen.

In de compromis worden al de details van uw aankoop opgenomen (van de juiste kadastrale informatie, de verplichte stedenbouwkundige inlichtingen tot de overeengekomen prijs uiterlijke datum van ondertekening van de akte en alle voorkomende andere modaliteiten van de aan-/verkoop). Wij hanteren hiervoor de door het CIB opgestelde en juridisch gecontroleerde documenten als handleiding. Deze overeenkomst is bindend. Voor het opmaken van de compromis hebben wij de volgende gegevens van u nodig: 

  • volledige identiteitsgegevens
  • kopie van de identiteitskaart(en)
  • gegevens van uw notaris

Uw makelaar stuurt de ondertekende overeenkomst met de bijhorende verplichte documenten (zie bij verkoop/verplichte documenten) ter goedkeuring door naar de beide notarissen alvorens tot ondertekening wordt overgegaan. Op basis van de compromis zal de instrumenterende notaris de uiteindelijke authentieke akte opmaken.