fb pixel

Woonbonus afgeschaft: wat betekent dat nu?

24-10-2019

De woonbonus is een belastingvoordeel bij de aankoop van uw enige eigen woning, maar de Vlaamse regering heeft besloten om de woonbonus per 1 januari 2020 af te schaffen. Dit betekent dat nieuwe huiseigenaars geen aanspraak meer kunnen maken op dit belastingvoordeel. De afschaffing van de woonbonus treft vooral koppels, aangezien het voordeel per belastingplichtige wordt toegekend. Beide partners kunnen dus van de fiscale aftrek genieten. Wilt u dit fiscale voordeel toch nog veiligstellen, dan moet de notariële akte vóór 1 januari 2020 geregistreerd zijn.

"Is er een compensatie voor de afgeschafte woonbonus voorzien?"

De nieuwe regering compenseert de afschaffing van de woonbonus met een verlaging van de registratierechten op de aankoop van een enige, eigen woning van 7 procent registratierechten naar 6 procent (en van 6 naar 5 procent bij een ingrijpende energetische renovatie). 

Maak ik nog kans op de financiële voordelen van de huidige woonbonus?

Ja, maar de datum van de aankoopakte dient uiterlijk op 31 december 2019 te verlijden. Er komt geen overgangsperiode, dus uw recht op woonbonus wordt automatisch omgezet naar een verlaging van de registratierechten.

Belangrijk is ook dat uw hypotheek tijdig wordt goedgekeurd. Heeft u dus concrete aankoopplannen, maak dan onmiddellijk werk van uw financiering.

Verlenging of wederopname hypothecaire lening

Wanneer u al een woonkrediet hebt lopen en momenteel van de woonbonus geniet, heeft u twee opties:

  1. Wederopname hypothecaire lening: een deel van het al afgeloste kapitaal van uw bestaande woonlening opnieuw ontlenen (een tweede keer opnemen). De Vlaamse belastingdienst beschouwt elke  wederopname als een nieuwe lening. Vanaf 1 januari 2020 geniet u bij een wederopname dus geen woonbonus meer. Dus mocht u voor deze formule opteren, dan zult u voor 31 december 2019 moeten toeslaan. 

  2. Verlening hypothecaire lening: Wanneer u uw lopende woonkrediet wilt verlengen, zal dit ook vóór 1 januari 2020 geregeld moeten worden. Het kan financieel interessant zijn om langer af te betalen en die bijkomende periode van de woonbonus te genieten. De Vlaamse regering heeft besloten om elke verlenging die na 1 januari 2020 ingaat, te neutraliseren. Dit betekent dat de resterende looptijd wordt bevroren op 31 december 2019. De extra looptijd die u er daarna bijdoet, telt dan niet mee voor de woonbonus. Nogmaals, mocht u voor een verlenging kiezen, doe dit dan dit jaar nog. Wat niet vergeten mag worden, is dat wanneer u langer leent, u natuurlijk ook meer interestlasten moet betalen. Bedenk daarbij dat hoe hoger het uitstaand bedrag en de rentevoet, hoe minder voordelig een verlenging is.

Overdracht lening

Wanneer u uw gezinswoning verkoopt en een nieuwe woning aankoopt, kunt u de lopende lening (op de oude woning) overdragen naar de nieuwe woning. Bij deze overdracht blijft het voordeel van de woonbonus behouden. 
Daar verandert op 1 januari 2020 niets aan en u hoeft ook niet snel te handelen: ook volgend jaar blijft bij een pandwissel de woonbonus bestaan. 

Heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Aarzel dan niet en neem contact met ons op via advies@deboerenpartners.be