fb pixel

Termijn tot het verlijden van de akte

In gezamenlijk overleg wordt de datum voor de ondertekening van de authentieke akte vastgesteld. Dit zal in de meeste gevallen doorgaan bij de instrumenterende notaris (de notaris van de koper).

De datum zal binnen de periode van 4 maanden na ondertekening van de compromis (aankoop-/verkoopbelofte) vallen. Pas na ondertekening van de akte gaat het gebruik en eigendom van het onroerend goed over naar de koper. Uw makelaar zal, waar mogelijk, bij de ondertekening van de akte aanwezig zijn om u zo tot het laatste moment te begeleiden bij uw aankoop. Indien de akte meer dan 4 maanden na ondertekening van de compromis wordt verleden is de koper wel al de registratierechten (indien van toepassing) verschuldigd. In het geval een aan-/verkoopbelofte (= optieverklaring) is ondertekend kan hier van worden afgeweken.