fb pixel

Wat is een klein beschrijf en wat ben ik ermee?

04-12-2017

Wanneer je een woning of bouwgrond koopt, moet je rekening houden met ‘het beschrijf’. Dat zijn de verkooprechten of registratierechten die op die bepaalde woning of grond van toepassing zijn. Meestal geldt het ‘groot beschrijf’, in Vlaanderen is dit 10% op de aankoopsom. Maar met een beetje geluk valt jouw woning onder ‘klein beschrijf’ en dan betaal je slechts 5%.

Wanneer kan ik een ‘klein beschrijf’ genieten?

Er zijn uiteraard een paar voorwaarden waar zowel jij als de woning aan moet voldoen:

1.   Op het moment van aankoop mag de koper geen andere huizen bestemd voor bewoning voor het geheel bezitten in volle of blote eigendom.
 

2.   De maximale hoogte van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van de woning mag niet meer bedragen dan:

 • 745,00 euro - wanneer geen, 1 of 2 kinderen ten laste
 • 845,00 euro - wanneer 3 of 4 kinderen ten laste
 • 945,00 euro - wanneer 5 of 6 kinderen ten laste
 • 1045,00 euro - wanneer 7 of meer kinderen ten laste
   

3.   Voor het bepalen van de bovenstaande maxima worden ook de kadastrale inkomsten van de andere onroerende goederen, die u bezit op het moment van aankoop, meegerekend. Behalve:

 • Goederen die u in blote eigendom bezit en die u geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn
 • Goederen die u in volle of in blote eigendom geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn, én het KI van de goederen die u in volle eigendom bezit niet meer bedraagt dan 25% van het bovenvermelde maxima. 

4.   De koper moet zich inschrijven in het bevolkingsregister op het adres van het verkregen onroerend goed binnen een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van de aankoopakte en deze inschrijving ten minste drie jaar zonder onderbreking behouden. Dus, binnen de 3 jaar na aankoop moet je zelf in de woning wonen en je moet er ook minimum 3 jaar verblijven.

Kan ik ook een ‘klein beschrijf’ genieten op een bouwgrond?

De mogelijkheid is er zeker, maar ligt een beetje anders. Bij aankoop van de bouwgrond betaal je eerst het volledige bedrag, 10%. Achteraf kan je 5% terug recupereren wanneer:

 • je een bescheiden woning bouwt ( = rekening houden met het KI zoals hierboven vermeld).
 • je voldoet aan alle voorwaarden om een klein beschrijf te genieten.
 • je een verzoekschrift tot teruggave hebt ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst.

Wat als ik nu toch wil verkopen binnen de 3 jaar?

Wil je je woning binnen 3 jaar na aankoop toch opnieuw verkopen? Dan zal je 5% extra registratierechten moeten betalen en een boete. Verhuren is geen oplossing, aangezien je in het bevolkingsregister op het adres moet ingeschreven blijven.