fb pixel

Wie is mijn syndicus?

09-05-2017

Wanneer verschillende woningen of panden toebehoren aan meer dan één eigenaar en onder één dak vallen, geldt de wet op mede-eigendom. De algemene vergadering (AV) en de syndicus zijn de twee belangrijke wettelijke organen van de mede-eigendom. 

De syndicus staat in voor het dagelijkse beheer van de gemene delen – de zogenaamde mede-eigendom – zoals daken, liften, traphallen,… in een appartementsgebouw en zorgt er dus voor dat de beslissingen van de algemene vergadering uitgevoerd worden. 

De syndicus zal een aannemer inschakelen voor dringende herstellingen, organiseert poetsbeurten voor de gemeenschappelijke ruimtes, brengt in kaart welke werken op langere termijn noodzakelijk zijn, beheert de tegoeden van mede-eigenaars, enzovoort. 

Een belangrijke taak dus. In de praktijk weten eigenaars of huurders echter vaak niet wie deze in beheer heeft, of hij zich effectief syndicus mag noemen en welke panden hij in beheer heeft.

Om de transparantie te verbeteren bestaat er sinds 1 april 2017 een nieuwe verplichting. Dankzij een nieuwe publicatieplicht weet u nu immers steeds wie uw syndicus is. 

Elke vereniging van mede-eigenaars (VME) – waarin alle eigenaars vertegenwoordigd zijn – moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Die inschrijving bevat bepaalde gegevens. Sinds 1 april 2017 moet de VME dus ook verplicht de gegevens van de syndicus laten inschrijven in de KBO bij een ondernemingsloket naar keuze. De inschrijving is verplicht voor elke syndicus, professioneel of niet-professioneel, natuurlijk- of rechtspersoon.

Voor deze inschrijving zijn volgende gegevens nodig:

  • het ondernemingsnummer van de VME
  • een uittreksel uit de akte van aanstelling of benoeming (datum van aanstelling – naam – voornaam – beroep – woonplaats van de syndicus, indien een rechtspersoon: de rechtsvorm–naam – maatschappelijke zetel – ondernemingsnummer)
  • het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van de syndicus indien het om een natuurlijk persoon gaat of indien het om een vennootschap gaat; het ondernemingsnummer en desgevallend het rijkregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van een vertegenwoordiger die gerechtigd is de activiteiten van syndicus in het kader van de vennootschap uit te oefenen

Dankzij dit besluit kan elke belanghebbende eenvoudig kennis nemen van de gegevens van een syndicus. 

 

Heeft u vragen over dit vastgoedweetje? Wij helpen u graag verder via advies@deboerenpartners.be 

Bron: B&R