fb pixel

De isolatienorm - dit moet je weten

15-12-2016

Eind 2020. Tot dan hebben we de tijd om onze daken te isoleren. Op 1 januari 2015 is de nieuwe Vlaamse dakisolatienorm immers in werking getreden. In dit artikel maken we duidelijk op welke woningen de regelgeving van toepassing is, hoe u te weten komt of uw eigendom aan de norm voldoet en wat de gevolgen zijn indien u niet tijdig ingrijpt. 

 

De regelgeving is van toepassing op...

De dakisolatienorm geldt voor alle zelfstandige woningen gelegen in het Vlaamse Gewest. Dit zijn dus de daken van eengezinswoningen, appartementen en studio's (kamers vallen hier dus niet onder) en dit zowel voor huurwoningen als woningen. Het gaat meerbepaald om eigendommen die voor 1 januari 2006 aangesloten werden op het elektriciteitsnet. Nieuwbouwwoningen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2006 en die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen al aan de dakisolatienorm. 

Er zijn twee uitzonderingen op de dakisolatienorm. Daken kleiner dan 2m2 zijn vrijgesteld. En zoals hierboven gezegd geldt de regeling enkel voor zelfstandige woningen en dus niet voor kamers.

Als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet aan de vastgestelde minimumnorm, krijgen àlle appartementen in het gebouw evenveel strafpunten. Het dak is immers een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw en gebreken aan de gemeenschappelijke delen tellen voor alle woningen in het gebouw. Een gelijkvloers appartement is dus absoluut geen uitzondering op de dakisolatienorm.

 

De minimumnorm bedraagt...

Een R-waarde van 0,75 m²K/W wordt als minimumnorm voor dakisolatie vastgelegd. De R-waarde van een isolatielaag is de weerstand die de laag biedt tegen warmteverlies. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de materiaallaag isoleert. Als u de Vlaamse dakisolatienorm wilt halen, dan moet de ‘R-waarde’ van de isolatie dus minimaal 0,75 m²K/W zijn. Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak. Plafondisolatie (het zogenaamde "koude dak") komt enkel in aanmerking op voorwaarde dat de isolatie doorloopt over het volledige plafond en een R-waarde van minimum 0,75 m²K/W heeft. 

 

Haalt mijn dak de isolatienorm?

U kunt de aanwezigheid van dakisolatie (of zoldervloerisolatie) aantonen aan de hand van onderstaande documenten:

  1. Het energieprestatiecertificaat (EPC) van uw woning
  2. Het postinterventiedossier van uw woning
  3. Een bouwplan, lastenboek of factuur 

Zijn die documenten niet voorhanden, dan kunt u een EPC met beoordeling van uw dakisolatie laten opmaken door een energiedeskundige. Dit kost gemiddeld 200 euro. Opgelet: als de isolatie niet bereikbaar of zichtbaar is, kunt u enkel een EPC laten opmaken als u zelf een stuk van het dak of de onderliggende plafondafwerking open breekt. De energiedeskundige mag dit zelf niet doen.

 

Als het dak de minimale isolatienorm niet haalt...

Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspecteur bij een woningonderzoek (meestal op aanvraag van een huurder) strafpunten toe als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning daarvoor een beperkt aantal strafpunten en krijgt de eigenaar de tijd om het dak te isoleren. Een woning die 15 of meer strafpunten heeft kan ongeschikt verklaard worden, waardoor ze niet meer verhuurd kan worden. Het is echter pas vanaf 01/01/2020 dat het ontbreken van voldoende dakisolatie aanleiding kan geven tot een ongeschiktverklaring. 

 

Bericht aan de verhuurder...

Dit bericht richten we hoofdzakelijk naar onze verhuurders. Er wordt immers gevreesd dat verhuurders massaal zullen afhaken als gevolg van deze strengere regelgeving. U mag als verhuurder een pand niet (voort) verhuren wanneer het dak niet geïsoleerd werd voor 2020. Eigenaars verhuren voort tot ze in 2020 tegen de muur botsen waar ze niet meer omheen willen. Op dat moment zullen velen afhaken.