fb pixel

Dossier opstarten

Op basis van de waardebepaling doen wij u een voorstel voor de te hanteren vraagprijs en geven wij u een indicatie voor de te realiseren verkoopprijs van uw eigendom.

Voor uw opdracht aan onze kantoren zullen wij een bemiddelingsovereenkomst opstellen waarin de verschillende aspecten van onze opdracht zullen worden genoemd. Een voorbeeld hiervan kunt u hier downloaden. De duur van een standaard overeenkomst is 6 maanden. De verdere modaliteiten bespreken wij graag persoonlijk met u. Na ondertekening van de opdracht maakt uw makelaar voor u een volledige beschrijving van uw eigendom met daarbij horende details en foto’s. Aan de hand hiervan zullen wij de verkoop opstarten. Voor ons administratieve dossier hebben wij de volgende documenten nodig:

U levert ons:

 • identiteitsgegevens van de verkoper(s) en/of de statuten van de vennootschap indien die de verkoper is
 • kopie identiteitskaart(en) verkoper(s)
 • naam van uw notaris
 • kopie van de eigendomstitel
 • gegevens van de syndicus van het gebouw (indien van toepassing)
 • basisakte en huishoudelijk reglement van het gebouw (indien van toepassing)
 • plannen en/of bouwtekeningen (indien beschikbaar)
 • post-interventiedossier (indien van toepassing)
 • bij uw notaris vragen wij, met uw toestemming, de onderstaande documenten op:
 • kadastrale legger
 • kadastraal plan
 • bodemattest
 • uittreksel uit het plannen-/vergunningenregister (indien van toepassing)

Verplichte documenten van de controle-organismen (wij kunnen deze documenten voor u op laten maken via onze contacten met deze erkende organismes. De kosten voor het opmaken van de verschillende certificaten en attesten zullen rechtstreeks aan u in rekening worden gebracht (of dienen contant te worden voldaan). Op de website: www.epc-platform.be vindt u alle informatie over onderstaande attesten en certificaten

 • EPC – Energie Prestatie Certificaat
 • attest van de elektrische installatie
 • conformiteitsattest stookolietank (indien van toepassing)
 • attest gasverwarming (indien van toepassing)