fb pixel

​Verkopen van het gehuurde onroerend goed

Het is mogelijk dat de verhuurder het onroerend goed dat u huurt gaat verkopen.

We merken vooreerst op dat van de hierna volgende wettelijke regeling kan afgeweken worden, hetzij in de koopovereenkomst, hetzij in de huurovereenkomst.

De wet maakt een onderscheid tussen twee gevallen: 

  • Een huurcontract met vaste datum is tegenstelbaar aan de koper die dus de bestaande huurovereenkomst zal moeten eerbiedigen. Vermits een vaste datum een geschrift veronderstelt betekent dit dat een mondelinge huurovereenkomst nooit een vaste datum kan hebben (zie hierna). De huurovereenkomst kan wel in een uitzettingsbeding voorzien om de verhuurder het recht te geven de huurder uit de woning te zetten bij verkoop van het goed.
  • Een huurovereenkomst zonder vaste datum is in de praktijk ook tegenstelbaar aan de koper (hoewel de huurwet dat niet oplegt): de verkoper moet als verhuurder tijdens de huur het ongestoord genot waarborgen aan de huurder. Hij kan dit alleen realiseren door in de koopovereenkomst te voorzien dat ook de koper de huurovereenkomst moet eerbiedigen.