fb pixel

​EPC (energie prestatie certificaat)

Het EPC licht de kandidaat-huurder in over de energetische kwaliteit van de woning of het appartement door hieraan een score toe te kennen.

Het certificaat legt geen isolatie van dak en ramen of een betere verwarmingsinstallatie op, maar het gebrek aan deze voorzieningen zal de score doen dalen en de huurder een idee geven over het hoog energieverbruik. Daarnaast zijn er aanbevelingen die de verhuurder moet aanzetten om zijn score te verhogen om zijn woning nog rendabel verhuurd te krijgen. Bij het sluiten van een huurovereenkomst vanaf 1 januari 2009 moet de huurder een kopie van dit document verkrijgen. Enkel een erkend energiedeskundige type A kan dit opmaken.