fb pixel

Indexatie

De huurprijs is indexeerbaar in geval van geschreven huur, ook wanneer dit niet uitdrukkelijk werd voorzien in het contract. In geval van mondelinge overeenkomst voor huur is geen indexatie van de huurprijs mogelijk.

De huurprijs is eenmaal per jaar indexeerbaar, ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, op basis van de gezondheidsindex (formule: basishuurprijs x nieuwe index / aanvangsindex). De aanvangsindex is deze van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de overeenkomst werd ondertekend. De nieuwe index is deze van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. De indexatie gebeurt niet automatisch, maar moet schriftelijk gevraagd worden door de verhuurder en heeft slechts terugwerkende kracht tot maximaal 3 maanden voorafgaand aan dit verzoek.  FOD Economie beschikt over een handige huurcalculator.

Voorbeeld: Een overeenkomst werd ondertekend op 15 december 2006 - de huurperiode loopt vanaf 1 januari 2007 tot 31 december 2016. De indexering in januari 2010 gebeurt als volgt: Huurprijs x nieuwe index (= december 2009) / Aanvangsindex (= november 2006).