fb pixel

​Bepalen van de vaste lasten

Onder vaste lasten valt de onroerende voorheffing alsook de herziening van de kosten en lasten. De onroerende voorheffing kan niet ten laste van de huurder worden gelegd maar is altijd ten laste van de verhuurder.

Op elk ogenblik kan de huurder/verhuurder ofwel de herziening van de kosten/lasten ofwel de omzetting van de forfaitair vastgelegde kosten/lasten in werkelijke kosten en lasten aanvragen bij de vrederechter. Deze zal uitspraak doen, rekening houdend met de ontwikkeling van de werkelijke uitgaven en eventueel oordelen of een omzetting mogelijk is.