fb pixel

​Opstarten van het dossier

Op basis van de waardebepaling doen wij u een voorstel voor de te hanteren huurprijs van uw eigendom.

De huurprijs is vrij door de partijen te bepalen. Er zijn echter twee uitzonderingen: bij verlenging van de huur van korte duur kan de basishuurprijs niet worden gewijzigd en bij opeenvolgende huurovereenkomsten van korte duur met verschillende huurders die beëindigd worden door een opzegging uitgaande van de verhuurder.