fb pixel

​Overeenkomst opmaken

In overleg met beide partijen en hun respectievelijke notarissen wordt door ons de compromis (aankoop-/verkoopbelofte) opgemaakt.

Dit is de “voorlopige” verkoop-/aankoopovereenkomst aan de hand waarvan de notaris de uiteindelijke akte opmaakt. De compromis bevat al de modaliteiten i.v.m. de verkoop van uw woning. Na goedkeuring en/of aanvulling van alle partijen wordt een datum voor ondertekening van dit document vastgesteld. Na ondertekening is dit document bindend. De uiteindelijke overdracht van het eigendom vindt plaats bij ondertekening van de authentieke akte.