fb pixel

Sleuteloverdracht

De koper ontvangt de sleutel van en dus de toegang tot het aangekochte pand bij de ondertekening van de akte, tenzij hier onderling andere afspraken over zijn gemaakt en deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend.