fb pixel

Overlijdensverzekering

Uw makelaar heeft een polis onderschreven die dekking geeft voor het geval een koper voor de datum van het verlijden van de akte door een ongeval komt te overlijden. Deze verzekering is kosteloos voor de koper.

De hoofdkenmerken zijn:

 • Verzekerd risico: overlijden door ongeval
 • Verzekerde personen: kopers natuurlijke personen
 • Verzekerd kapitaal: het saldo van de verkoopprijs (verkoopprijs onder aftrek van het betaald voorschot) tot beloop van maximum 90 % van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht
 • Absolute beperking: €250.000 per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de waarborg, onafgezien van het aantal afgesloten verkoopovereenkomsten
 • Duur van de dekking: vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop, met een maximum duur van 123 dagen na ondertekening van de verkoopovereenkomst of de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen. Indien het overlijden zich voordoet in deze periode, dan moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die volgen op het overlijden. Deze termijn wordt verlengd tot zes maanden indien er als gevolg van een overlijden door ongeval van een der kopers minderjarige kinderen betrokken zijn bij de verkoop
 • De waarborgen van het verzekeringsprogramma zullen slechts van toepassing zijn indien de vijf volgende voorwaarden vervuld zijn
  • de verkoopovereenkomst moet opgesteld zijn op hoofding van de vastgoedmakelaar of zijn stempel dragen
  • de verkoopovereenkomst moet door de partijen gedagtekend en ondertekend zijn
  • de verkoopovereenkomst moet in de betaling van een voorschot voorzien, vastgesteld door een kwijting
  • het exemplaar van de koper dient voorzien te zijn van het daarvoor aan de vastgoedbemiddelaar uniek toegekende toetredingsnummer
  • ingeval beroep wordt gedaan op de waarborg dienen de originele documenten voorgelegd te worden aan de verzekeraar

Voor meer info: De Boer & De Cuyper Verzekeringen