fb pixel

Termijn tot het verlijden van de akte

In principe wordt de authentieke akte maximaal 4 maanden na ondertekening van de compromis verleden.

In onderling overleg kan deze datum worden vastgesteld. Indien de akte meer dan 4 maanden na ondertekening van de compromis wordt verleden is de koper wel al de registratierechten (indien van toepassing) verschuldigd. In het geval een aan-/verkoopbelofte (= optieverklaring) is ondertekend kan hier van worden afgeweken.