fb pixel

Notariskosten

In België worden de notariskosten betaald door de koper van het onroerend goed. Deze zijn bij Koninklijk Besluit vastgelegd en zijn proportioneel en degressief, wat inhoudt dat het percentage kleiner wordt naargelang de verkoopprijs hoger is.

Per schijf is dat:

 • tot € 7.500 = 4,56 %,
 • van € 7.500 tot € 17.500 = 2,85 %,
 • van € 17.500 tot € 30.000 = 2,28 %,
 • van € 30.000 tot € 45.495 = 1,71 %,
 • van € 45.495 tot € 64.095 = 1,14 %,
 • van € 64.095 tot € 250.095 = 0,57 %,
 • boven € 250.095 = 0,057 %.

Op een verkoop van € 65.000 zal het ereloon dus als volgt berekend worden:

 • 4,56 % op 7.500 = € 342,00,
 • 2,85 % op 10.000 = € 285,00,
 • 2,28 % op 12.500= € 285,00,
 • 1,71 % op 15.495= € 264,96,
 • 1,14 % op 18.600= € 212,04,
 • 0,57 % op 905= € 5,1585.

Hetzij dus een totaal van € 1.394,16. Daarnaast zal de notaris u dossierkosten in rekening brengen voor o.a. benodigde opzoekingen en documenten. Ook de te betalen registratierechten (5 of 10%) zullen bij de notaris worden verrekend. Er wordt ook een afrekening gemaakt van de reeds betaalde onroerende voorheffing. Zie: www.notaris.be