fb pixel

Voorschot

Het is een algemeen gebruik dat bij ondertekening van de compromis of aankoop-/verkoopbelofte een voorschot van 10% op de aankoopprijs wordt betaald op de derden rekening van de notaris.

Dit voorschot wordt bij het verlijden van de akte in mindering gebracht op de aankoopprijs. Het voorschot kan betaald worden door storting of door afgifte van een bankgarantie.