fb pixel

Kadastraal Inkomen (KI)

Het (geïndexeerde) kadastraal inkomen vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en voor het bepalen van het in de personenbelasting aan te geven onroerend inkomen.

Het kadastraal inkomen is het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens één jaar aan de eigenaar zou kunnen opbrengen, rekening houdend met de huurmarkt op het referentietijdstip, dat wil zeggen op 1 januari 1975. De vaststelling van het KI gebeurt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED).