fb pixel

Klein beschrijf

De 10% registratierechten kunnen worden verminderd tot 5%, mits de koper aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • geen andere woning in België in volle of blote eigendom bezitten. Uitzondering: een woning geërfd van ouders, groot- of overgrootouders. Indien het kadastraal inkomen ervan lager is dan het hierna vermelde toegelaten maximum, dan moet dit niet bijgeteld worden. Indien wel, dan moet er op gelet worden dat dit kadastraal inkomen samen met dit van het gekochte het toegelaten maximum niet overschrijdt. 
  • hetgeen men koopt mag slechts een maximum kadastraal inkomen hebben (voor indexatie) van: €745 indien men geen, 1 of 2 kinderen ten laste heeft / €845 indien 3 of 4 kinderen ten laste / €945 indien 5 of 6 kinderen ten laste / €1.045 indien 7 of meer kinderen ten laste. 
  • de koper of zijn echtgenoot moet zich inschrijven in het bevolkingsregister op het adres van het verkregen onroerend goed binnen een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van de aankoopakte en deze inschrijving ten minste drie jaar zonder onderbreking behouden. (nieuwe voorwaarde sedert 24 juli 1998)