fb pixel

Verminderingen op de registratierechten (abattement en meeneembaarheid)

In bepaalde gevallen kan men genieten van een vermindering van de te betalen registratierechten.

Dit in de vorm van het “abattement” of in de vorm van “meeneembaarheid”. Het abattement en meeneembaarheid zijn niet cumuleerbaar. Men kan met andere woorden nooit tegelijkertijd zowel van het abattement als van de meeneembaarheid genieten.

  • Abattement of voetvrijstelling: Wie een huis, appartement of bouwgrond aankoopt in het Vlaamse Gewest en op dat moment geen ander tot bewoning bestemd onroerend goed bezit, moet geen registratierechten betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom. Met andere woorden een korting van € 1.500. Belangrijk: het gaat niet alleen om uw eerste woning, de vermindering geldt ook voor de aankoop van een nieuwe woning nadat u de vorige van de hand heeft gedaan.
  • Bijabattement of verhoogd abattement: Wie voor de aankoop van een huis of een bouwgrond van het abattement kan genieten en ter financiering van deze aankoop een hypothecaire lening aangaat, kan van een bijkomend voordeel van € 1.000 genieten.
  • Meeneembaarheid: U heeft in het Vlaamse Gewest een eigendom gekocht dat u als hoofdverblijfplaats gebruikt en besluit die woning later te verkopen en een andere woning-hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest te kopen. Dan kunt u de registratierechten in mindering brengen die u voor die eerste woning hebt betaald, tot maximaal 12.500 euro. U kunt zelfs van deze vermindering genieten als u bij aankoop van uw nieuwe eigendom al uw rechten in die eerste woning afstaat. Twee mogelijke situaties: meeneembaarheid door verrekening (u koopt een nieuwe woning nadat u uw eerste woning hebt verkocht) of  meeneembaarheid door teruggave (u koopt een nieuwe woning nog vóór u uw eerste woning hebt verkocht)