De boer en partners immobilien
De boer en partners immobilien
De boer en partners immobilienDe boer en partners immobilien
Home Te koop Te huur Nieuwbouw Kantoren Nieuws Contact Verzekeringen
Real estate Belgium Immobilier Belgique

Obj. 2274 - Bouwgrond te koop te Turnhout - € 198.000,-

Beschrijving


Rustig gelegen bouwgrond met een opperlvlakte van 592 m², in een aangename omgeving.
De grond is Oost georiënteerd en de grond is geschikt voor open bebouwing (OB). Gezien vanaf de straatkant moet er een bouwvrije strook van 3 m gerespecteerd worden aan de rechterzijde te meten vanaf de zijkant van het perceel en een bouwvrije st...

Rustig gelegen bouwgrond met een opperlvlakte van 592 m², in een aangename omgeving.
De grond is Oost georiënteerd en de grond is geschikt voor open bebouwing (OB). Gezien vanaf de straatkant moet er een bouwvrije strook van 3 m gerespecteerd worden aan de rechterzijde te meten vanaf de zijkant van het perceel en een bouwvrije strook van 4 m aan de linkerzijde. Er mag max. 17 m diep gebouwd worden. Een garage met plat dak mag er gebouwd worden tegen de perceelsgrens en dat exact tegen de garage van de rechtse buur gezien van de straatkant.  Het dak moet min. een helling hebben van 10°.

1° Bestemming: Woonhuizen, eventueel met bijhorigheden, binnenplaatsen en tuinen.

2° bebouwing: A

3° bouwbreedte: Min. 8 m

4° bouwdiepte: Max. 17 m

5° bouwhoogte: Hoofdgebouwen gemeten van peil voetpad tot bovenkant kroonlijst of onderkant dakoversteek max. 7 m
                   Afzonderlijke bijgebouwen max. 3 m

6° gevelmaterialen: Natuursteen, gevelsteen, soerbezetting in lichte kleur, baksteen geschilderd in lichte kleur, -bewerking met siermaterialen kan toegestaan worden.

7° dakvorm: Helling van 10° tot 60° -Plat dak toegelaten op uitbouw van hoofdgebouw.

8° Dakbedekking: navragen op Kantoor De Boer en Partners in Turnhout.

9° Dakvensters; Toegelaten

10° Uitsprongen: navragen op Kantoor De Boer en Partners in Turnhout.

Verdere details en de volledige bouwvoorschriften zijn te bekomen op ons kantoor in Turnhout

 

 

 

 

 

 

 

 

De volledige bouwvoorschriften zijn te verkrijgen op ons kantoor in Turnhout.

Documenten

Er zijn geen documenten beschikbaar

DISCLAIMER


De Boer & Partners Immobiliën Groep en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.deboerenpartners.be. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De Boer & Partners Immobiliën Groep en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij doen al het mogelijke om op de De Boer & Partners Immobiliën Groep website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch De Boer & Partners Immobiliën Groep, noch Whise (beheerder van de site De Boer & Partners Immobiliën Groep) kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met ons.

Verklaring rond het privacy-recht (Bescherming van de persoonlijke levensfeer)
Deze site slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver. Er worden geen cookies gebruikt om gebruikersinformatie te verkrijgen en er zal geen enkele informatie bijgehouden worden behalve diegene nodig voor de administratie van de webserver. Alle persoonlijke informatie meedegedeeld in het antwoordformulier zal enkel bijgehouden worden om ons toe te laten uw vragen te beantwoorden. De informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en niet doorgegeven worden aan andere organisaties.