De boer en partners immobilien
De boer en partners immobilien
De boer en partners immobilienDe boer en partners immobilien
Home Te koop Te huur Nieuwbouw Kantoren Nieuws Contact Verzekeringen
Real estate Belgium Immobilier Belgique

Immotheek van de Boer & Partners.

Uw vragen over aankoop Uw vragen over verkopen Uw vragen over waardebepaling Uw vragen over huren Links Stel zelf een vraag
Uw vragen over aankoop > Compromis en aankoopbelofte / verkoopbelofte?

Compromis en aankoopbelofte / verkoopbelofte?

Dit is de “voorlopige” verkoop-/aankoopovereenkomst aan de hand waarvan de instrumenterende notaris de uiteindelijke authentieke akte opmaakt.


Uw makelaar maakt dit document (in samenspraak met beide partijen en hun respectievelijke notarissen) op, waarna beide partijen ondertekenen. In dit document worden alle details van uw aankoop opgenomen (van de juiste kadastrale informatie, de verplichte stedenbouwkundige inlichtingen tot de overeengekomen prijs uiterlijke datum van ondertekening van de akte en alle voorkomende andere modaliteiten van de aan-/verkoop). Wij hanteren hiervoor de door het CIB opgestelde en juridisch gecontroleerde documenten als handleiding. Deze overeenkomst is bindend.


Uw makelaar stuurt de ondertekende overeenkomst met de bijhorende verplichte documenten (zie tab: verkoop/verplichte documenten) door naar de beide notarissen waarna deze de nodige opzoekingen voor de uiteindelijke authentieke akte zullen doen. 

calender20/06/2011 calender 0 comments
blog comments powered by Disqus

DISCLAIMER


De Boer & Partners Immobiliën Groep en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.deboerenpartners.be. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De Boer & Partners Immobiliën Groep en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij doen al het mogelijke om op de De Boer & Partners Immobiliën Groep website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch De Boer & Partners Immobiliën Groep, noch Whise (beheerder van de site De Boer & Partners Immobiliën Groep) kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met ons.

Verklaring rond het privacy-recht (Bescherming van de persoonlijke levensfeer)
Deze site slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver. Er worden geen cookies gebruikt om gebruikersinformatie te verkrijgen en er zal geen enkele informatie bijgehouden worden behalve diegene nodig voor de administratie van de webserver. Alle persoonlijke informatie meedegedeeld in het antwoordformulier zal enkel bijgehouden worden om ons toe te laten uw vragen te beantwoorden. De informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en niet doorgegeven worden aan andere organisaties.